Jorstad IT's hjemmeside
Forsiden Produkter Bestilling/demo Kontakt oss


Hovedside
Info
  Akelius AS  

 
Akelius AS feiret i 2000 10 års jubileum. Vi har spesialisert oss som kunnskapsformidler innenfor jussens områder. Vi bygger våre applikasjoner på svært moderne grunnteknologi utviklet internt i konsernet. Vi inngår i dag i et av verdens største og ledende konsern innen elektronisk publisering: nederlandske Wolters Kluwer. Wolters Kluwer har over 19.000 ansatte i 25 land og en omsetning på ca 31 milliarder NOK. Dette sikrer langsiktig tilstedeværelse i markedet.

I Norge startet vi opp i 1990 med vår velkjente skatteapplikasjon. Akelius Skatt ble raskt dominerende i den profesjonelle delen av markedet. Med solide eiere, dyktige medarbeidere og over 18.000 fornøyde brukere har vi de beste forutsetninger for fortsatt å hevde oss i konkurransen. Vi ønsker ikke å konkurrere i det private markedet, men konsentrerer oss utelukkende om foretningsmarkedet. Produktutviklingen skjer i nært samarbeid med brukerne og offentlige myndigheter. Felles for alle programmene er at de har en svært lav brukerterskel. Dette innebærer bl a at innlæringen ikke tar lang tid. Akelius programmene kjøpes som abonnement og inkluderer oppdateringer og ubegrenset brukerstøtte - både teknisk og faglig. Samtlige programmer er klientbaserte.


Våre 18.000 brukere finnes i børsnoterte selskaper, revisjons- og advokatselskaper, regnskapsførervirksomheter og mindre og mellomstore bedrifter. Vi har videre opparbeidet et omfattende samarbeid med en rekke videregående skoler og høgskoler som benytter våre programmer i undervisningen.

Vi er i dag 16 høyt kvalifiserte og inspirerte medarbeidere i Norge. Vi jobber bevisst på å finne frem til beste løsninger for brukerne og med å yte best mulig service. Med våre løsninger jobber du både raskere og sikrere. Velger du Akelius som samarbeidspartner sparer du tid. Med spart tid kan du enten øke din fortjeneste eller få mer fritid. Valget er ditt. 

     Jorstad IT: tel. 61 42 39 69, E-post: akelius@jorstad-it.no