Jorstad IT's hjemmeside
Forsiden Produkter Bestilling/demo Kontakt oss


  Akelius Skatt  
Akelius Årsavslutning
Akelius Dokument
Akelius Regnskap
Akelius ØkonomiAnalyse
Akelius Revisjon
Bestilling/demo


Akelius Skatt
For den profesjonelle skattemedarbeider

Alle typer skattytere
I Akelius Skatt kan du utarbeide selvangivelse for alle typer selskap og personlige skattytere. (AS, KS, ANS, DA, personlig næring, primærnæring, lønnsmottakere, pensjonister, sokkelansatte, rederiselskaper, kraftforetak, banker, finansieringsforetak, forsikringsselskaper med flere.)

Alle ligningsskjemaene
Akelius Skatt er det eneste skatteprogrammet som inneholder samtlige ligningsskjemaer fra Skattedirektoratet.

Rettledning
Akelius Skatt har Skattedirektoratets rettledninger til samtlige ligningsskjemaer.

Automatisk selvangivelse
Programmet foretar de nødvendige logisk beregninger i skjemaene. Overføring av verdier innen skjemaet og mellom skjemaene skjer automatisk.

Skatteberegning
Systemet tar hensyn til alle elementer i skatteberegningen for at den skal bli korrekt. Du kan simulere med ulike inntekter, fradrag og formuesforhold, samt beregne skatten for 2003, 2004 og 2005.

Overskuddsdisponering
Modulen optimaliserer disponering av overskudd til konsernbidrag eller utbytte.

Brønnøysundrapport
Med denne rapporten lager du meget hurtig et offisielt regnskap med resultat, balanse og ev kontantstrømoppstilling. Rapporten overfører direkte fra næringsoppgaven.

Infobase
Når du jobber med selvangivelsen dukker det alltid opp spørsmål omkring satser, ligningskurser mm.

I programmet får du informasjon om:

·  Skattetabeller, arbeidsgiveravgift

·  Arveavgift

·  Satser forsinkelsesavgift, tilleggsskatt

·  Satser barnetrygd

·  Statens reiseregulativ

·  Takseringsreglene

·  Ligningskurs verdipapirer

·  Alternative inngangsverdier

·  Adresser til landets skattemyndigheter og folkeregistrene

·  Bilpriser

·  Valutakurser

Delingsmodellen
Akelius Skatt sørger for at du får beregnet korrekt personinntekt fra delingsforetak.

Refusjonsskatt
Har du fått beregnet personinntekt fra AS, ANS eller lignende? Den skatten som faller på denne personinntekten kan du kreve tilbake fra selskapet. Akelius Skatt beregner hvor mye refusjonsskatten utgjør.

Oppgrossing
Modulen grosser opp ønsket nettolønn til bruttolønn for lønnstakere på nettolønnsavtaler.

Privatforbruksberegning
Modulen beregner hva skattyter har disponibelt ut fra opplysninger om kontante inntekter, kontante utgifter og formuesendring.

Peneste utskrifter
Akelius Skatt gir de peneste utskriftene av ligningsskjemaene. Skjemaene er helt identisk med Skattedirektoratets egne skjemaer.

Direkte overføring
fra ditt regnskaps- eller årsoppgjørsprogram. Hvis du har saldobalansen liggende i et regnskaps- eller årsoppgjørsprogram, kan du hente den direkte inn i Akelius Skatt. Du slipper å legge den inn manuelt og du får regnskaps-skjemaet automatisk utfylt. De fleste leverandører av regnskaps- og årsoppgjørsprogram har laget denne koblingen.

Avgiverløsning SLN
Akelius Skatt støtter elektronisk innlevering av selvangivelser for inntektsåret 2001. Løsningen er nå tilgjengelig for alle næringsdrivende over hele landet.

Pris:
Akelius Skatt selges som abonnement for et inntektsår av gangen. Abonnementsperioden er november - november påfølgende år. Det er to utgaver av programmet, Skattyterversjon og Klientversjon. Skattyterversjonen er beregnet for deg som ikke trenger å utarbeide mer enn 4 selvangivelser. I klientversjonen kan du derimot utarbeide et ubegrenset antall selvangivelser for et ubegrenset antall klienter. Nedenunder vises prisene både for det første året du er kunde hos oss (Nypris), og for de etterfølgende år (Fornyelse). Prisen inkluderer teknisk - og faglig brukerstøtte, samt programoppdateringer.

 

Nypris eks mva

Fornyelse eks mva

Skatteyterversjon

2.950,-

2.400,-

Klientversjon

8.950,-

7.350,-

Tilleggsbruker (gjelder kun for klientversjonen)

2.500,-

2.100,-

 
     Jorstad IT: tel. 61 42 39 69, E-post: akelius@jorstad-it.no