Jorstad IT's hjemmeside
Forsiden Produkter Bestilling/demo Kontakt oss


Akelius Skatt
  Akelius Årsavslutning  
Akelius Dokument
Akelius Regnskap
Akelius ØkonomiAnalyse
Akelius Revisjon
Bestilling/demo


Akelius Årsavslutning

Akelius Årsavslutning er et PC-program for deg som ønsker å foreta årsavslutning av ditt eget eller klienters regnskap på en rask, trygg og rimelig måte. Programmet er skreddersydd for revisorer og regnskapsfolk med god hjelp fra mange av våre brukere. De fleste regnskapsprogrammene kan eksportere saldobalansen direkte til Akelius Årsavslutning.

Import fra regnskapssystem

·  Import fra de fleste regnskapssystemer via Ascii (CSV format)eller SIE-formatet.

·  Manuell registrering i de tilfeller hvor importmuligheter ikke finnes.

·  Tilleggsposteringer

Kontoplan

·  NS4102 og Utvidet kontoplan fra NARF som standard bakgrunnskontoplaner.

·  Mulighet for å legge til egne kontoplaner (maler).

·  Automatisk oppdatering av postkoder for ligningsskjemaer.

Årsregnskap

·  Forside

·  Offisielt regnskap

·  Noter inkl. prinsipper

·  Årsberetning

·  Kontantstrømoppstill

·  Protokoll

Konsernregnskap
Akelius Konsern er integrert med Akelius Årsavslutning. I konsernmodulen henter du inn saldobalansene fra de ulike konsernselskapene, foretar elimineringer og fremstiller total- tallene for konsernet. Konsoliderte tall overføres deretter tilbake til morselskapet i Akelius Årsavslutning hvor det offisielle konsernregn-skapet fremkommer.

Spesifikasjoner
Over 40 skjemaer for spesifikasjon og avstem-ming av konti (arbeidspapirer/vedlegg)

Anleggsregister
Komplett anleggskartotek med beregning av regnskapsmessige avskrivninger, gevinst og tap.

Overføring til andre Akelius programmer

·  Akelius Skatt

·  Akelius Konsern

·  Akelius Revisjon

·  Akelius ØkonomiAnalyse


Pris:
Akelius Årsavslutning selges som abonnement for et inntektsår av gangen. Abonnementsperioden er november - november påfølgende år. Det er to utgaver av programmet, Firmaversjon og Klientversjon. Firmaversjonen er beregnet for deg som skal foreta årsavslutning for en bedrift, og Klientversjonen er beregnet for deg som skal foreta årsavslutning for flere bedrifter. Nedenunder vises prisene både for det første året du er kunde hos oss (Nypris), og for de etterfølgende år (Fornyelse). Prisen inkluderer teknisk- og faglig brukerstøtte, samt programoppdateringer.

 

Nypris eks mva

Fornyelse eks mva

Firmaversjon

2.950,-

2.400,-

Klientversjon

8.950,-

5.450,-

Tilleggsbruker (gjelder kun for klientversjonen)

2.500,-

2.100,-

 
     Jorstad IT: tel. 61 42 39 69, E-post: akelius@jorstad-it.no