Jorstad IT's hjemmeside
Forsiden Produkter Bestilling/demo Kontakt oss


Akelius Skatt
Akelius Årsavslutning
  Akelius Dokument  
Akelius Regnskap
Akelius ØkonomiAnalyse
Akelius Revisjon
Bestilling/demo


Akelius Dokument
Juridiske dokumenter og blanketter på en rask og sikker måte

Akelius Dokument er et PC-program som inneholder mange praktiske dokumenter og blanketter som blant annet advokater, revisorer og regnskapsførere må utarbeide regelmessig. Med Akelius Dokument kan du lage dokumenter og blanketter med høy kvalitet raskt og effektivt.

Alt på ett sted
Programmet inneholder:

·  Ca. 120 dokumenter

·  Ca. 50 blanketter

·  Informasjonsdatabase

Dokumenter
Programmet inneholder juridiske dokumenter innen følgende områder:

·  Aksjeselskap

·  Ansvarlig selskap

·  Arbeidsforhold

·  Familie og arv

·  Fullmakter

·  Kjøpekontrakter

·  Lån, gjeldsbrev og kausjoner

·  Tvangsfullbyrdelse

·  Utleiekontrakter

Flere av dokumentene er koblet sammen til et "case". Dette innebærer at du kan utarbeide to eller flere dokumenter/blanketter i samme operasjon. Alle dokumentene i programmet er utarbeidet og testet av advokater for at dokumentene skal være juridisk korrekte og anvendelige i praksis. Dokumentene vedlikeholdes kontinuerlig av advokater for å sikre dette.

Blanketter
Programmet inneholder blant annet blanketter til:

·  Enhetsregisteret

·  Løsøreregisteret

·  Fylkesmannen

·  Grunnboken

·  Namsmannen

·  Skattefogden

·  Domstolen

Blanketten skrives ut etter at den er utfylt via PC-skjermen. Med Akelius Dokument har du alltid siste versjon av blankettene tilgjengelig. Alle blankettene er godkjent av rette instans.

Informasjonsdatabase
Akelius Dokument inneholder en stor database med over 3.500 adresser og telefonnumre til offentlige etater, offentlige satser/gebyrer, konsumprisindeksen, statistikker, statens regu-lativ og postnummerkatalog.

Oppdateringer
Akelius Dokument selges som abonnement. I løpet av ett år vil du motta 2-4 oppdateringer, som sikrer at du alltid har juridisk korrekte dokumenter og blanketter. Nye dokumenter/ blanketter følger hver oppdatering.

Gratis brukerstøtte
Du har ubegrenset gratis teknisk og juridisk brukerstøtte i abonnementsperioden.

Slik arbeider du med Akelius Dokument:

·  Velg et dokument fra innholdsoversikten.

·  Du får så frem dokumentbeskrivelsen, som gir deg en juridisk og praktisk
    innføring i dokumentet / blanketten.

·  Svar så fortløpende på spørsmålene. Til hvert spørsmål er det knyttet en
    rådgiver, som gir praktiske og juridiske råd knyttet til de enkelte spørsmålene.

·  Det er knyttet logikk til spørsmålene, slik at spørsmålene du møter er
    avhengige av hva du har svart tidligere, og du slipper å svare på unødvendige
    spørsmål.

·  Programmet genererer dokumentet/blanketten i tekstbehandleren.

·  Dersom du ønsker å jobbe videre med et dokument, kan dette gjøres i
    programmets tekstbehandler. Teksten kan selvfølgelig også "klippes ut" og
    "limes inn" i en annen tekstbehandler.

Pris:
Akelius Dokument blir solgt med abonnement, og ved kjøp kan du velge mellom et abonnement på 3 eller 12 måneder. Prisen inkluderer ubegrenset teknisk- og faglig brukerstøtte, samt programoppdateringer som kommer.

 

Nypris eks mva

Fornyelse eks mva
(for 12 mnd.)

3 måneders abonnement

2.950,-

4.450,-

Tilleggsbruker

850,-

1.300,-

12 måneders abonnement

7.350,-

3.550,-

Tilleggsbruker

2.100,-

1.300,-

 
     Jorstad IT: tel. 61 42 39 69, E-post: akelius@jorstad-it.no